9 August 2019 | Consultare publică cu locuitorii Cetății

Institutul Naţional al Patrimoniului, împreună cu Primăria Municipiului Sighişoara şi Ordinul Arhitecţilor din România, organizează vineri, 9 August 2019, ora 15, la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică a doua consultare publică privind Proiectul de restaurare şi punere în valoare a fortificaţiilor Sighişoarei.

Începând cu luna Martie 2019, Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) a iniţiat consultări cu comunitatea locală din Sighişoara, cu actorii publici şi privaţi şi cu comunitatea profesională implicată în protejarea patrimoniului cultural, în pregătirea unei campanii de restaurare şi punere în valoare a fortificaţiilor medievale ale oraşului.

Aceste consultări publice au ca obiectiv, pe de o parte, (1) documentarea şi realizarea de studii şi cercetări necesare pentru fundamentarea strategiei de abordare a proiectului, identificarea scenariilor de finanţare posibile şi elaborarea proiectului tehnic care va face subiect al unui concurs internaţional de soluţii pentru restaurarea şi punerea în valoare a ansamblului fortificaţiilor Sighişoarei, iar pe de altă parte, (2) identificarea celor mai potrivite modalităţi pentru integrarea perimetrului fortificaţiilor, pe termen lung, ca element activ în viaţa comunităţii – condiţie necesară pentru viabilitatea pe termen lung a proiectului.

În cadrul discuţiilor avute au fost identificate o serie de aspecte relevante pentru buna gestiune, restaurare şi punere în valoare a Cetăţii Sighişoarei, necesitatea urgentă a asigurării de intervenţii în întreg situl, nu doar asupra fortificaţiilor, necesitatea identificării de soluţii de sprijin pentru proprietarii privaţi din Cetate, care nu pot face faţă cheltuielilor şi procedurilor implicate de protejarea şi restaurarea caselor monument istoric în care trăiesc, dar şi problema impactului negativ al turismului intensiv şi nereglementat asupra sitului şi asupra calităţii vieţii locuitorilor Cetăţii.

Dacă la consultarea publică anterioară au participat numeroşi reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai asociaţiilor profesionale din domeniu, ai asociaţiilor şi fundaţiilor locale cu activitate în domeniul protejării patrimoniului cultural şi al turismului, societăţi comerciale, jurnalişti, la consultarea publică din 9 August sunt invitaţi, în primul rând, locuitorii Cetăţii Sighişoara.

Consultarea publică vizează informarea comunităţii cu privire la etapele şi obiectivele proiectului, dar şi implicarea permanentă a acesteia în consultări şi ateliere participative pentru identificarea căilor de participare în pregătirea, conturarea şi implementarea proiectului de restaurare şi punere în valoare a ansamblului de fortificaţii.

Dezbaterile şi consultările publice doresc a fi un demers firesc ce poate avea ca efect şi consolidarea societăţii civile locale care este preocupată de protejarea patrimoniului cultural şi de creşterea calităţii vieţii locuitorilor, ceea ce constituie o premisă pentru protejarea sustenabilă a sitului.