A fost aprobată documentația pentru modernizarea blocului de pe Strada Dumbravei nr. 2

Consilierii locali ai Municipiului Sighișoara au aprobat indicatorii tehnico-economici și documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) pentru blocul de locuințe situat pe Strada Dumbravei nr. 2.

Este vorba de hidroizolație și termoizolație la terasă, refacere zone deteriorate din zidăria clădirii, înlocuire scocuri și burlane, reparare scări interioare și balustrade, montare centrală termică de scară și dotare camere cu calorifere, refacere grupuri sanitare și dușuri, montare ferestre din tâmplărie PVC cu geam termopan, anvelopare clădire, reparare branșamente de utilități și igienizare teren aferent.

Blocul a fost ridicat între anii 1976-1977, cu scopul de a adăposti persoane rămase fără locuință în urma indundațiilor provocate de revărsarea râului Târnava Mare. Este compus din 75 de camere, cu o suprafață de circa 10 mp fiecare, și grupuri sanitare comune pe fiecare nivel. Deoarece nu este conectat la rețeaua de gaze naturale și nici la rețeaua de apă potabilă, locuirea se face în condiții improprii, care afectează și zonele învecinate.

Valoarea investiției propuse se ridică la 906.885,13 de lei (fără T.V.A.), fiind asigurată din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Ea este cuprinsă în Proiectul strategic ”Mainstream Sighișoara – investiție europeană pentru incluziunea socială”, ce se implementează în Municipiul Sighișoara pe o perioadă de 36 de luni, între August 2017 și Iulie 2020. La rândul său, proiectul are un buget general de 12.635.894,86 de lei.

Obiectivele sunt promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale și sociale, eliberare acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare pentru 600 de persoane vulnerabile din cartierele marginale în care există populație aparținând minorității rome.

Co-parteneri în acest proiect sunt Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) din Cluj Napoca, Municipiul Sighișoara, Fundația ”Veritas” din Sighișoara și Școala ”Miron Neagu” din Sighișoara.

La final, rezultatele colectate sub formă de recomandări vor fi însușite tot de Consiliul local al Municipiului Sighișoara și cuprinse în viitoarea Strategie Locală Antidiscriminare, ca parte a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sighișoara.