Anunțuri

Consiliul A.V.P.S. Sighișoara, statutar convocat în ședința extraordinară în ziua de 8 aprilie 2021 și statutar întrunit prin prezența a 8 (opt) membri din 12, a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Revocarea dlui Pavel Titu din funcția de președinte al A.V.P.S. Sighișoara, hotărârea urmând a fi supusă ratificării la prima adunare generală ordinară a asociației;
  2. Desemnarea dlui Mureșan Gabriel ca președinte interimar al A.V.P.S. Sighișoara;
  3. Revocarea convocării adunării generale a A.V.P.S. Sighișoara care urma să aibă loc pe data de 10 aprilie 2021, ora 10:00, în sala mare a Primăriei Sighișoara, aceasta urmând a fi reprogramată.

Președinte interimar,

Mureșan Gabriel

Către,
Membrii A.V.P.S. Sighișoara

Ca urmare a ședinței Adunării Generale a A.V.P.S. Sighișoara din data de 10.04.2021, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Adunarea Generală a acordat mandatul de 3 ani în funcția de președinte d-lui Pavel Titu.
2. Adunarea Generală a acordat mandate de 3 ani ca vicepreședinți d-lor Oprea Nicolae și Jeleriu Mircea.
3. Adunarea Generală a stabilit următoarea componență a Consiliului A.V.P.S. Sighișoara: Pavel Titu, Oprea Nicolae, Jeleriu Mircea, Maior Gheorghe, Grusea Nicolae, Moldovan Octavian, Salati Zoltan, vacant-organizator grupă Sighișoara, Stamp Ioan, Hetrea Gheorghe și Cezar Radu. Din Consiliu, conform statutului, face parte, ca membru, directorul A.V.P.S. Sighișoara.
4. Adunarea Generală a stabilit următoarea componență a comisiei de cenzori pentru următorii 3 ani: Hofnăr Mihai, Șalati Dieter și Cătană Marius.
5. Adunarea Generală a invalidat conducerea Gupei Sighișoara, transmisă prin p.v. 107/06.04.2021.
6. Adunarea Generală a anulat Hotărârile Consiliului A.V.P.S. Sighișoara din 22.03.2021, 26.03.2021 și 08.04.2021.
7. Adunarea Generală a respins contestația d-lor Moldovan Ștefan, Gherman Petru și Mureșan Gabriel, cu privire la organizarea Adunării Generale a Grupei Apold din 03.04.2021.
8. Adunarea Generală, în urma analizei contestatiilor depuse, a înlocuit sancținile cu „Excludere” aplicate domnilor Kovacs Mihai, Kovacs Zoltan și Joszef Attila în „Suspendare pe o durată de 6 luni”. Pentru domnii Cadiș Silviu și Cioanta Cornel, sancțiunile cu „Suspendare până la finalizarea cercetărilor” au fost înlocuite cu „Suspendare pe o durată de 6 luni”.
9. Pentru inițierea de acțiuni împotriva intereselor legitime ale A.V.P.S. Sighișoara, Adunarea Generală a sancționat cu „Excludere” pe domnii: Moldovan Ștefan, Gherman Petre, Mureșan Gabriel, Andrei Nicolae, Măndăianu Marius, Ferezan Mircea, Hundorfean Valeriu jr., Petre Mircea.
10. Adunarea Generală a respins ofertele de cesionare ale fondurilor gestionate, depuse de către asociațiile Valea Copacilor, Diana Boiu, Artemis Daneș și Cerbul Carpatin Apold.

Toate deciziile prezentate au fost luate cu votul unanim al delegaților participanți.

Director
Deac Nicolae

Pierdut certificate constatatoare și certificatul de înregistrare al societății Horace Com SRL. Le declar nule.

Pierdut certificate constatatoare și certificatul de înregistrare al societății Danes Air Events Foto SRL-D. Le declar nule.