Au început lucrările de reabilitare a blocului de pe strada Dumbravei nr. 2

Blocul construit între 1976 și 1977 pentru persoanele rămase fără locuință în urma revărsării Târnavei Mari va fi modernizat cu fonduri europene. Lucrările, preconizate a se finaliza în 16 octombrie 2020, au în vedere anveloparea clădirii, montarea de ferestre din tâmplărie PVC cu geam termopan, termoizolația și hidroizolația terasei, repararea grupurilor sanitare comune, înlocuirea conductelor de apă și canalizare, realizarea branșamentelor de gaz, electricitate, canalizare și apă potabilă, repararea balustradei și a scării interioare, montarea unei centrale termice de scară care să înlocuiască sistemul de încălzire pe lemne, montarea unui boiler pentru apă caldă, dotarea locuințelor cu calorifere, amenajarea unei rampe de acces pentru persoane cu dizabilități și igienizarea terenului aferent.

Indicatorii tehnico-economici și documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) pentru acest obiectiv estimat la 906.885,13 de lei (fără T.V.A.) au fost aprobate de consilierii locali în luna februarie a.c., în cadrul proiectului strategic „Mainstream Sighișoara – investiție europeană pentru incluziunea socială”, implementat pe o perioadă de 36 de luni, începând din august 2017.

Proiectul beneficiază de o finanțare totală de 12.635.894,86 de lei, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, având ca lider de parteneriat Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (C.R.C.R) Cluj și 3 parteneri: Municipiul Sighișoara, Fundația „Veritas” Sighișoara și Școala Gimnazială „Miron Neagu” Sighișoara.

Obiectivele sale generale sunt promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale și sociale, eliberare acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare pentru 600 de persoane vulnerabile din zonele marginale în care există populație aparținând minorității rome: Parângului, Viilor, Ștefan cel Mare, Goldberich, Caraiman, Rora, Dumbravei și Plopilor.

Rezultatele colectate pe parcurs, sub formă de recomandări, vor fi însușite de Consiliul local și cuprinse în viitoarea Strategie Locală Antidiscriminare, ca parte a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sighișoara.