Bugetul Sighișoarei pe 2021, adoptat fără probleme

La propunerea Primarului municipiului Sighișoara, consilierii locali au adoptat proiectul de buget pe anul în curs, dând astfel credit viziunii sale pentru următoarea perioadă. Veniturile totale sunt prognozate a se realiza în sumă de 74.790.000 de lei, din care 37.354.000 de lei reprezintă venituri proprii, restul fiind sume defalcate din TVA, impozit pe venit, subvenții de la bugetul de stat și fonduri europene.

Sumele sunt împărțite pe următoarele capitole, atât pe secțiunea de funcționare, cât și pe cea de dezvoltare: autorități publice locale, alte servicii publice generale, tranzacții privind datoria publică, ordine publică și siguranță națională, învățământ, sănătate, cultură, recreere și religie, asistență socială, locuințe, servicii și dezvoltare publică, protecția mediului, acțiuni economice, transporturi și turism.