Bugetul Sighișoarei pe 2022, aprobat în ședință extraordinară

Conform proiectului propus de Primărie, veniturile bugetare locale cuprind venituri proprii formate din impozite și taxe locale, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din TVA, sume defalcate din TVA, subvenții de la bugetul de stat și sume primite de la Uniunea Europeană.

Veniturile sunt în sumă de 111.766.000 de lei, iar cheltuielile totale (cele de funcționare și cele de dezvoltare) sunt în sumă de 112.167.000 de lei, rezultând un deficit de 401.000 lei pe secțiunea de dezvoltare, propus a fi acoperit din excedentul anilor precedenți.

Bugetul a fost aprobat cu 18 voturi din totalul celor 19, singurul care s-a împotrivit fiind reprezentantul PMP, Stupariu Călin.

La lucrările ședinței a fost prezentă Cristina Mara Togănel, Prefectul județului Mureș, care a transmis un mesaj.