Finanțare europeană pentru 6 planuri de afaceri elaborate în cadrul proiectului strategic ”Mainstream Sighișoara”

Dintre cei 50 de participanți la cursurile de instruire antreprenorială organizate de Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi din Cluj, care, cu ajutorul mentorilor de antreprenoriat, au elaborat și depus planuri de afaceri concrete, 25 au participat la un interviu în fața unei comisii de analiză, iar 6 au fost selectați pentru primirea unei subvenții individuale de 25.000 de euro.

Înainte de a lua parte la această competiție, persoanele interesate au urmat un curs de formare antreprenorială. În perioada Decembrie 2018 – Mai 2019 au fost organizate 4 astfel de cursuri a câte 3 zile fiecare, la care au participat, în total, 121 de cursanți. Aici, ei au deprins principiile de bază ale unei afaceri și modul de elaborare a unui plan de afacere, cu scopul susținerii antreprenoriatului în cadrul comunităților rome marginalizate.

În urma analizării planurilor de afaceri și în baza discuțiilor individuale cu beneficiarii înscriși în competiție, membrii comisiei de evaluare au acordat un punctaj pentru fiecare plan de afacere. Potrivit domnului Gabor Adam, coordonator ocupare și antreprenoriat, ”punctajele au fost centralizate, s-a calculat o medie pentru fiecare plan de afacere, iar punctajele au fost centralizate în ordinea descrescătoare, primele 5 persoane din această listă având șanse reale de a obține subvenții. S-au redactat scrisori de înștiințare pentru fiecare dintre cele 50 de persoane care au întocmit plan de afacere, cu un conținut diferit în funcție de participarea sau nu la competiție. Scrisorile au fost înmânate fiecărui participant la competiție în perioada 24-26 Iunie 2019, astfel încât fiecare participant a fost înștiințat asupra rezultatului în timp util. Deoarece nu au fost depuse contestații în perioada de contestație, rezultatul inițial a rămas nemodificat. Conform planului inițial, din cele 6 proiecte selectate, primele 5 primesc subvenție din partea proiectului. Având în vedere însă calitatea bună, în general, a proiectelor, și, în special, a proiectului situat pe locul 6, s-a inițiat un act adițional la contractul de finanțare pentru finanțarea și celui de al 6-lea proiect.”

Cele 6 proiecte selectate pentru finanțare sunt:

  1. Comerț – bufet expres „SALATA ZURLIE”, inițiat de Stupariu Laurențiu Marian;
  2. Servicii – studio foto, inițiat de Hermann Nicolae Bogdan;
  3. Servicii – înfrumusețare, inițiat de Ianko Georgeta;
  4. Servicii – street food (clătitărie), inițiat de Horvat Tünde-Eva;
  5. Servicii – lucrări de instalații sanitare de încălzire, inițiat de Boldizsar Petru;
  6. Servicii – organizare de evenimente pentru copii, inițiat de Laszlo Vilmos Cristian.

În cursul lunii Iulie 2019, cei 6 beneficiari și-au înregistrat societățile comerciale cu răspundere limitată la O.N.R.C. Mureș, consiliați și asistați fiind de mentorii de antreprenoriat. Etapa următoare este cea de implementare.

Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi din Cluj este asociat cu Municipiul Sighișoara, Fundația ”Veritas” Sighișoara și Școala Gimnazială ”Miron Neagu” Sighișoara în proiectul strategic ”Mainstream Sighișoara – investiție europeană pentru incluziunea socială”, al cărui obiectiv general îl constituie promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale și sociale, eliberare acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare pentru persoanele din zonele mărginașe ale Sighișoarei, în care există populație aparținând minorității rome.

Proiectul este finanțat cu 12.635.894,86 de lei, din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se implementează în Municipiul Sighișoara, pe o perioadă de 36 de luni, între August 2017 și Iulie 2020.

Rezultatele cumulate sub formă de recomandări vor fi cuprinse în viitoarea Strategie Locală Antidiscriminare, ca parte a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sighișoara.