Finanțare pentru un Centru de îngrijire și ocrotire a sănătății în Hetiur

Municipiul Sighișoara va primi o finanțare nerambursabilă în valoare de 3.892.347,51 de lei, prin Programul „Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Mecanismul financiar SEE 2014-2021, pentru proiectul „Sănătatea ta contează! – Servicii de prevenție, asistență medicală și educație pentru sănătate pentru grupurile vulnerabile”, ce se va implementa în Hetiur, sat aparținător în care nu există infrastructură de sănătate.

Concret, în acord cu Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Sighișoara pentru perioada 2021-2030 și în parteneriat cu orașul norvegian Trondheim, este vizată înființarea Centrului de îngrijire și ocrotire a sănătății „Împreună” și Centrul de voluntariat „Speranța”, durata de implementare fiind de 18 luni.

Proiectul urmărește îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru 1900 de persoane din grupuri vulnerabile din U.A.T. Sighișoara, dintre care 15% sunt de etnie romă, îmbunătățirea infrastructurii de sănătate din zone izolate, creșterea nivelului de conștientizare cu privire la sănătate și prevenție în rândul adulților și copiilor și dezvoltarea abilităților în rândul profesioniștilor din sănătate și al personalului autorităților publice locale.

Centrul comunitar de sănătate, complet funcțional și complet echipat, va fi amenajat în fosta clădire a Primăriei și va furniza servicii medicale de tip generalist (medicină internă, pediatrie, recuperare medicală și kinetoterapie pentru copii și adulți) și analize medicale. În paralel, se dorește înființarea unei unități medicale mobile de tip caravană medicală, care se va deplasa, bilunar, în zonele urbane marginalizate și în zonele rurale izolate.