Fundația Mihai Eminescu Trust anunță etapele proiectului „REVEAL Alma Vii – Redescoperiți Alma Vii”

„REVEAL Alma Vii” este un proiect complex integrat de restaurare și reconversie funcțională a bisericii fortificate din satul Alma Vii, comuna Moșna, județul Sibiu. Finanțarea, în valoare de 500.000 de dolari, a fost câştigată de Fundația Mihai Eminescu Trust în urma unui concurs de proiecte desfășurat anual la nivel mondial, prin Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale (AFCP) al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.

Restaurarea şi refuncționalizarea bisericii evangelice din Alma Vii, care face parte din categoria monumentelor istorice de categorie A, este crucială pentru păstrarea integrității ansamblului de fortificații. Sunt imperios necesare intervenții imediate, având în vedere că biserica nu a fost folosită sau îngrijită corespunzător de mai bine de 20 de ani.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 27 de luni, între octombrie 2019 – decembrie 2021, și are următoarele 16 etape:

 • Managementul proiectului (lunile 1-27)
 • Obținerea permiselor și autorizațiilor pentru desfășurarea restaurării (lunile 1-5)
 • Semnarea contractului cu firma constructoare (lunile 5-6)
 • Pregătirea șantierului și curățarea vegetației (lunile 8-10)
 • Lucrări de excavare pentru scoaterea la suprafață a sistemului de drenaj și a fundației (lunile 10-12)
 • Consolidarea fundației (lunile 12-13)
 • Executarea noului sistem de drenaj (lunile 13-15)
 • Intervenții structurale la ziduri (lunile 14-17)
 • Restaurarea sacristiei (lunile 14-17)
 • Realizarea sistemului electric (lunile 14-17)
 • Realizarea sistemului electric pentru sacristie (lunile 17-18)
 • Intervenții la structura acoperișului (lunile 15-16, 22-25)
 • Lucrări de reparații la tencuiala exterioară a zidurilor și a sacristiei, noi lucrări de tencuire și zugrăvire
 • Pregătirea și recepția lucrărilor (26-27)
 • Acțiuni de implicare a comunității (lunile 1, 5, 8, 11, 15, 18, 21, 24, 27)
 • Promovare și vizibilitate (lunile 1-27).

Proiectul „REVEAL Alma Vii – Redescoperiți Alma Vii” mai include editarea unei broșuri de promovare (1.500 de exemplare, în limbile română și engleză), editarea unui ghid de restaurare (1.000 de exemplare) și acţiuni ce urmăresc redarea bisericii comunităţii şi folosirea ei în scopuri culturale, educative şi turistice.

Acest proiect face parte din conceptul „Satul de Sine Stătător” dezvoltat de Mihai Eminescu Trust; scopul său este de a revitaliza comunităţile locale prin implicarea oamenilor şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii localnicilor prin valorizarea responsabilă a patrimoniului cultural şi natural.