Fundația Mihai Eminescu Trust lansează proiectul CULTFORT – Fortăreață de cultură urbană

La începutul acestui an, Fundația Mihai Eminescu Trust din Sighișoara a demarat proiectul CULTFORT – Fortăreață de cultură urbană, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, Apelul 4 – Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea audienței publicului (sesiunea 2). El are o durată de 24 de luni și beneficiază de o finanțare totală nerambursabilă de 794.115 de lei (160.937,84 de euro), 11% din această sumă fiind contribuția proprie a Fundației Mihai Eminescu Trust (98.149 de lei).

Proiectul răspunde nevoilor identificate de echipa Fundației în cadrul unei serii de dezbateri publice organizate în 2019 la Sighișoara: nevoia de îmbunătățire a managementului cultural, de implicare a mediului de afaceri, de amenajare de spații culturale multifuncționale și de îmbogățire a agendei culturale locale. Obiectivele sunt dezvoltarea integrată a sectorului cultural creativ din Sighișoara, prin consolidarea competențelor de planificare strategică, antreprenoriat și management cultural a 30 de profesioniști și practicanți din sectorul cultural-creativ până în 2023, creșterea gradului de acces la cultură a publicului larg, prin îmbogățirea ofertei culturale a Sighișoarei cu 23 de evenimente de artă clasică, modernă, populară sau contemporană, atrăgând un minimum de 750 de vizitatori în sezonul estival 2022-2023, precum și dezvoltarea publicului consumator de cultură în rândul generației tinere din Sighișoara, prin crearea unui spațiu cultural neconvențional și implicarea a 250 de copii și tineri într-un program non-formal de educație cultural-artistică până în 2023.

Activitățile proiectului cuprind: managementul de proiect (gestionarea, monitorizarea și controlul proiectului), elaborarea unui document strategic care va cuprinde un plan cultural al Sighișoarei, organizarea a două cursuri de formare profesională în domeniul managementului și antreprenoriatului cultural. Una dintre activitățile principale ale proiectului este refuncționalizarea și revitalizarea culturală a Turnului și Bastionului Măcelarilor din Cetatea Sighișoarei. Această activitate se va materializa prin crearea unui spațiu cultural neconvețional și multifuncțional, iar conceptul de amenajare va urmări punerea în valoare a patrimoniului imaterial și material multietnic al Sighișoarei, printr-o îmbinare a valorilor istorice – a moștenirii săsești, cei care au construit fortificația Cetății Medievale, cu diversitatea culturală contemporană reprezentată de români, maghiari, romi și șasi. Proiectul include un program non-formal de educație cultural-artistică: fundația va organiza o serie de ateliere de educație non-formală, ateliere practice, creative și senzoriale de inițiere în arhitectură, descoperirea istoriei locale și experimentarea artelor. Conectarea culturală a comunității și a publicului larg din Sighișoara va fi realizată printr-un program ce se va desfășura în sezonul estival din 2022 și 2023 și va fi susținut de artiști locali independenți sau de renume, cuprinde arte vizuale, teatru, muzică, cinema, video mapping și artă culinară. În bastion vor fi puse în scenă 6 piese de teatru, iar cel puțin 6 lung metraje vor fi prezentate, alături de 6 concerte din seria intitulată „Transylvania LIVE”. La toate acestea se adaugă 5 experiențe și experimente culturale senzoriale precum: expoziții foto, video-mapping și artă culinară.

Proiectul va fi promovat intens la nivel local, regional, național și internațional, și va beneficia de un web-site bilingv și de pagini dedicate de social media. Vor fi stabilite parteneriate media pentru publicarea unor interviuri și editoriale speciale în cadrul unor publicații naționale de prestigiu. Evenimentele culturale vor fi transmise LIVE, iar lansarea și finalizarea proiectului vor fi marcate prin târguri culturale interactive.