Licitație deschisă pentru studii de fundamentare și investigații pentru Fortificațiile Cetății Sighișoara

Institutul Naţional al Patrimoniului lansează o nouă procedură de achiziție prin licitaţie deschisă a unor servicii de elaborare studii de fundamentare şi investigaţii în vederea întocmirii proiectului de consolidare, restaurare şi punere în valoare a obiectelor Tronsoanele 1-6, Tronsoanele 8-23, Tronsonul 25, Turnul Cojocarilor, Turnul Măcelarilor, Turnul cu Ceas, Turnul Fierarilor, Turnul Cizmarilor şi Turnul Croitorilor, Turnul Tăbăcarilor, Turnul Cositorarilor, Turnul Frânghierilor, Bastionul Măcelarilor, Bastionul Cositorarilor şi Bastionul Castaldo din cadrul obiectivului „Fortificaţiilor Cetăţii Sighişoara„, cod LMI MS-II-a-A-15805.

Este solicitată elaborarea de studii de fundamentare şi investigaţii, respectiv: releveu cu scanare laser 3D şi releveu de degradări, studiu istoric-arhitectural (studiu privind valoarea resursei culturale, conf. HG 907/2016), studiu arheologic – sondaje, studiu topografic, studiu hidro-geotehnic, expertiză tehnică, expertiză biologică ce include studiu dendrocronologic, studiu peisagistic, expertize/studii material litic, mortare (studiu de parament, stratigrafie, identificare caracteristici materiale, etc.) şi componente artistice.

Termenul de depunere a ofertelor este 06.01.2020.