Lucrări de restaurare la Biserica Mănăstirii

Principala biserică evanghelică din Cetatea Medievală, de existența căreia se leagă atestarea documentară din anul 1298 a orașului situat pe malurile Târnavei Mari, a intrat în reabilitare, după ce, de curând, a mai fost restaurată orga.

Principalul beneficiar, Parohia Evanghelică C.A. Sighișoara, a demarat lucrările în 17 Iunie 2016, termenul de finalizare, în cazul în care nu vor interveni chestiuni neprevăzute, fiind 17 Decembrie 2020. Beneficiarul secundar este însăși comunitatea multietnică locală, pentru care restaurarea este un liant între păstrarea identității locale, respectarea moștenirii cultural-istorice, conservarea patimoniului imobil și calitatea produsului turistic.

Pe parcusul celor 18 luni, vor fi efectuate lucrări la fațadă, ferestre și șarpantă. Potrivit prim-preotului și decanului Hans Bruno Fröhlich, edificiul de cult se prezintă într-o stare bună, în ciuda vârstei: ”Raportat la vârsta pe care o are, cel puțin zidurile principale au peste 500 de ani vechime, stă bine. E un monument întreținut. Foarte interesant este că Biserica din Deal a suferit destul de pe urma cutremurului din 1977, dar Biserica Mănăstirii n-a fost afectată în aceeași măsură.”

Potrivit directorului administrativ al Parohiei Evanghelice C.A. Sighișoara, Dieter König, ”S-au făcut investigații și studii de către specialiști în domeniu și este liniștitor că nu sunt probleme mari. Ce ar putea tergiversa lucrările ar fi, în primul rând, anotimpurile.”

Demersuri pentru reabilitarea Bisericii Mănăstirii există încă din anul 2005, dar, din pricina unor conjuncturi nefavorabile, concretizarea lor a putut fi posibilă abia acum.

Proiectantul general este S.C. Credo Design S.R.L. din București, care a mai lucrat la consolidarea, restaurarea și conservarea Casei Fronius din Cetatea Medievală, precum și la consolidarea, restaurarea și conservarea Arcului de Triumf din capitală, iar constructorul este S.C. Weimar S.R.L. din Buzău.

Costurile intervenției vor fi suportate din bugetul propriu al Parohiei Evanghelice C.A. Sighișoara, buget bazat, în mare măsură, pe veniturile provenite din înstrăinarea clădirii fostului Liceu Agricol către Biserica Evanghelică-Lutherană din Cluj, care nu dorește să-i schimbe destinația. Restul veniturilor provin din donații.

Temelia Bisericii Mănăstirii a fost pusă după anul 1250, în stil gotic timpuriu. După anul 1483, biserica de tip sală a fost refăcută în stil gotic târziu, în biserică de tip hală, fără turn-clopotniță, având 3 nave de aceeași dimensiune și un acoperiș înalt, în care, deasupra corului, există un mic turn cu clopot.

După marele incendiu din Aprilie 1676, care a mistuit trei sferturi din Cetatea Medievală, edificiul de cult a primit modificări baroce, mai ales pe interior. Este singura construcție ce amintește de fostul complex mănăstiresc al Ordinului Dominican, pe locul căruia, în anul 1886, administrația ungară a început construcția actualei Primării.

Ultima restaurare generală s-a făcut în anul 1928.