Mihai Eminescu Trust, 20 de ani de activitate în slujba comunităților locale

Cunoscută pentru proiectele de revitalizare a comunităților locale din regiunea Transilvaniei, Fundația Mihai Eminescu Trust marchează în această perioadă 20 de ani de activitate.

Din anul 2000 și până în prezent, echipa sa a aplicat o abordare integrată de dezvoltare durabilă, urmărind valorizarea patrimoniului cultural și natural, încurajarea meseriilor și a meșteșugurilor tradiționale, dezvoltarea capacității antreprenoriale, păstrarea autenticității patrimoniului și armonizarea acestuia cu nevoile locuitorilor, definirea unei noi identități locale, dezvoltarea spiritului de comunitate și îmbunătățirea condițiilor de trai.

Echipa numără 6 membri: un coordonator de proiecte de restaurare, un manager pentru planificare și dezvoltare de proiecte, un asistent PR, un ofițer de comunicare, un asistent manager și președintele, în persoana Doamnei Caroline Fernolend, care declară următoarele: ”Ne dorim mult ca, în următorii ani, toate satele în care activează Fundația Mihai Eminescu Trust să devină sate de sine stătătoare, adică să reușească să-și gestioneze în mod sustenabil resursele și patrimoniul cultural și natural și să ajungă să-și rezolve problemele sociale și economice prin dezvoltarea antreprenoriatului local în domeniul meșteșugurilor și al agriculturii tradiționale. Suntem onorați că mai multe companii mari, cu viziune pe termen lung, au ales deja să ne susțină proiectele de mai mulți ani. Însă, pentru ca planul nostru pe termen lung să fie realizabil, Fundația Mihai Eminescu Trust trebuie să atragă un număr mai mare de fonduri și să implementeze mai multe proiecte. Ne dorim foarte mult ca, în viitorul apropiat, tot mai multe instituții guvernamentale și non-guvernamentale, firme și companii să intre în parteneriat cu noi sau cu alte fundații similare și să ne sprijine în demersul nostru de revitalizare a comunităților din mediul rural. Ne dorim ca fiecare cetățean al țării noastre să conștientizeze faptul că are capacitatea să facă ceva aici, acasă, fiecare în locul de care simte că aparține, la oraș sau la sat, pentru ca, într-un viitor apropiat, toți să putem duce un trai mai bun. Am convingerea fermă că ceea ce am construit şi implementat timp de 20 ani în Transilvania poate fi adaptat și la specificul altor zone, punându-le în valoare autenticitatea.” 

Grație celor 1.267 de proiecte finanțate și implementate în 115 localități din regiune, fundația sighișoreană se bucură astăzi de recunoaștere internațională, fiind colaborator al mai multor ambasade și partener de dialog pentru universități din țară și din străinătate, Consiliul Europei, Comisia Europeană și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională.