Noi cursuri de calificare profesională în proiectul „Mainstream Sighișoara”

Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) din Cluj Napoca a început noi cursuri de calificare profesională pentru persoanele vulnerabile de pe raza Municipiului Sighișoara. Este vorba de:

  1. Curs de calificare de Manichiurist-pedichiurist, de 360 de ore, care se desfășoară pe perioada 6 iulie – 11 septembrie 2020, cu 14 cursanți;
  2. Curs de calificare de Lucrător în comerț, de 360 de ore, care se desfășoară pe perioada 20 iulie – 25 septembrie 2020, cu 18 cursanți;
  3. Curs de calificare de Agent de securitate, de 360 de ore, care se desfășoară pe perioada 21 iulie – 24 septembrie 2020, cu 14 cursanți;
  4. Curs de calificare de Lucrător în alimentație – ajutor de ospătar, de 360 de ore, care se desfășoară pe perioada 17 august – 21 octombrie 2020, cu 13 cursanți.

Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului strategic „Mainstream Sighișoara – investiție europeană pentru incluziunea socială,”cu respectarea normelor igienico-sanitare impuse de Ministerul Sănătății pe perioada pandemiei.

Proiectul se implementează în Municipiul Sighișoara, pe o perioadă de 36 de luni, începând din august 2017, având un buget total de 12.635.894,86 lei, asigurat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este de 66.496,27 lei.

Co-parteneri în acest proiect sunt Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) Cluj Napoca, Municipiul Sighișoara, Fundația „Veritas” Sighișoara și Școala Gimnazială „Miron Neagu” Sighișoara, care realizează împreună acțiuni complexe, integrate, în domeniul serviciilor socio-medicale, ocupare și antreprenoriat, educație, acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare.

„Mainstream Sighișoara” se adresează unui număr de 600 de persoane vulnerabile localizate în 8 zone urbane marginalizate, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, în care există populație aparținând minorității rome: Parângului, Viilor, Ștefan cel Mare, Goldberich, Caraiman, Rora, Dumbravei și Plopilor.

Obiectivele proiectului sunt promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale și sociale, eliberare acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare.

Rezultatele cumulate pe perioada implementării, sub formă de propuneri, se vor regăsi în viitoarea Strategie Locală Antidiscriminare, ca parte a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sighișoara, document ce va fi adoptat de Consiliul Local al Municipiului Sighișoara.