Noi măsuri locale pentru combaterea infecției cu coronavirus

Comitetul Local pentru Situații de Urgență, convocat în 16.03.2020, a reanalizat situația, ca urmare a decretării stării de urgență pe teritoriul României, și a stabilit noi măsuri specifice la nivel local, în vederea combaterii răspândirii infecției cu Covid-19:

  • Efectuarea dezinfectării autovehiculelor care asigură transportul persoanelor în regim de taxi, de către operatorii care desfășoară această activitate pe teritoriul Municipiului Sighișoara, la un interval orar de cel mult 3 ore sau de câte ori aceasta se impune. Substanța utilizată trebuie să se regăsească în Registrul Național al Produselor Biocide, aprobat de Ministerul Sănătății. În acest sens, fiecare operator de transport în regim de taxi va ține o evidență a operațiunilor  de dezinfecție efectuate, cu indicarea persoanei care a efectuat dezinfecția, a datei, orei la care aceasta s-a realizat, a substanței folosite, respectiv a nivelului concentrației acesteia, precum și a semnăturii persoanei care a efectuat dezinfecția. În vederea urmăririi respectării și implementării măsurii prevăzute în prezentul articol, periodic, se vor efectua controale, de către personalul desemnat în acest sens, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sighișoara. Nerespectarea măsurii prevăzute în prezentul articol atrage sancționarea operatorilor de transport în regim de taxi cu suspendarea autorizației taxi.
  • Dezinfectarea spațiilor publice (Ex: zona adiacentă unităților sanitare, școlilor, parcurilor, stațiilor de autobuz, stațiilor taxi, intersecțiilor, pieței agro-alimentare etc.) cel puțin o dată pe zi, de către S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Efectuarea acțiunilor de curățare, spălare și dezinfectare a străzilor, aleilor pietonale, mobilierului stradal, platformelor subterane de colectare a deșeurilor, pubelelor, coșurilor de gunoi, de două ori pe zi, de către operatorul de salubritate S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L, în baza unui grafic întocmit în acest sens de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
  • Reducerea programului pieței agro-alimentare din Str. Târnavei, nr. 29, la intervalul orar 08.00-18.00. Activitatea se va limita la comercializarea exclusivă a produselor alimentare, pentru celelalte produse activitatea comercială fiind suspendată.
  • Municipiul Sighișoara se împarte în 11 sectoare de responsabilitate pentru luarea măsurilor specifice cu privire la eventualele cazuri legate de persoanele izolate la domiciliu, cu indicarea persoanelor responsabile pe fiecare sector.
  • Se suspendă activitatea de program cu publicul din cadrul Primăriei Municipiului Sighișoara. Programul casieriilor rămâne cel stabilit în art. 4 alin. (2) din Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sighișoara nr. 1 din 10 martie 2020, cu mențiunea că accesul publicului în incintă se limitează la maximum 3 persoane simultan.
  • Ședințele Consiliului Local Sighișoara se desfășoară doar în prezența consilierilor locali, a primarului Municipiului, a secretarului general, a aparatului tehnic care asigură secretariatul tehnic al ședințelor și a conducătorilor direcțiilor/serviciilor/birourilor a căror participare este necesară.