Organigrama Primăriei Sighișoara, modificată fundamental după 19 ani

La inițiativa Primarului, 12 consilieri locali din totalul de 19 au aprobat modificarea fundamentală a Organigramei și a Statului de Funcții ale Primăriei Municipiului Sighișoara, valabile din 2002 încoace, motivul fiind necesitatea utilizării resurselor la capacitate și eficiență maximă, necesitatea stabilirii și coordonării atribuțiilor în mod unitar, creșterea calității actului administrativ, îmbunătățirea modalităților de prestare a serviciilor publice în relația cu beneficiarii și reducerea cheltuielilor cu personalul.

Este vorba de reorganizarea Serviciului Administrație Publică Locală, prin reorganizarea structurilor din subordine, desființarea Compartimentului Responsabil cu Contractarea Serviciilor Sociale, reorganizarea Serviciului Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic prin organizarea acestuia la nivel de birou, reorganizarea Direcției Relații Publice și Comunicare prin organizarea acesteia la nivel de serviciu, reorganizarea Direcției Generale Arhitect Șef prin organizarea acesteia la nivel de Direcție Arhitect Șef, reorganizarea Biroului Achiziții, Accesare Fonduri Europene și Management Proiecte prin organizarea acestuia la nivel de serviciu cu denumirea Serviciul Achiziții, Investiții, Fonduri Europene, reorganizarea Serviciului Tehnic, Investiții – Urmărire Contracte, Monitorizare Servicii de Utilități Publice și reorganizarea Serviciului Public Poliția Locală.

În momentul de față, aparatul de lucru numără 136 de angajați, din care 2 sunt demnitari, 89 au funcții publice, 10 au funcții publice de conducere, 79 au funcții publice de execuție, 3 au funcții contractuale de conducere, iar 44 au funcții contractuale de execuție.

Propunerea Primarului a fost agreată de consilierii locali ai UIPS, PSD, UDMR și PMP, dar nu și de cei ai PNL.