Premieră locală: primul chiriaș ANL devenit proprietar al locuinței

Sighișoara a fost singurul oraș din țară care nu a vândut nicio locuință de tip ANL din 2002 încoace, deși municipalitatea avea un regulament de vânzare adoptat de Consiliul local în 2015. Neaplicat de Primărie, sub conducerea executivă a PSD și PNL, el a trebuit actualizat și adaptat la legislația națională în vigoare, astfel că, începând din 29 august 2019, locuințele ANL pot fi vândute către titularii contractelor de închiriere, la solicitarea acestora.

Demersul a aparținut consilierilor UIPS, care au deblocat administrativ mai multe etape necesare aplicării lui: scutire de la plata chiriei până la efectuarea reparațiilor, alocare de fonduri pentru reparații, renunțare la plata gigacaloriei, întabularea apartamentelor vechi și presiune administrativă pentru repartizarea lor.

Conform acestui regulament, chiriașii cu minimum 1 an de ședere pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei astfel de locuințe, trebuie să nu mai dețină o altă locuință sau un teren atribuit pentru construirea unei locuințe, iar venitul mediu net pe membru de familie în ultimele 12 luni să nu depășească cu 100% salariul mediu net pe economie.

Prețul de vânzare a fost stabilit prin Ordinul nr. 2097/05.07.2019 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la 1.916,42 de lei/mp, inclusiv TVA. El se achită integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, din sursele proprii ale beneficiarului, integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare din credite contractate de la instituții financiare acreditate sau în rate lunare egale inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare.

Reprezentanții UIPS au anunțat public că primul chiriaș devenit proprietar al locuinței a semnat contractul de vânzare-cumpărare în 13 iulie 2020.

Locuințele ANL au fost construite pentru tineri, iar în Sighișoara ele sunt administrate de SC Apă Termic Transport SA, societate aflată în subordinea Consiliului local, de la care se pot obține toate informațiile necesare.