Producătorul de cămăși ”Târnava” și-a vândut o parte din active

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Târnava S.A. a hotărât, în 14.03.2017, vânzarea mai multor active aparținând societății: terenuri, clădiri, magazin, magazii și depozite. Contractul de vânzare-cumpărare a fost parafat în 29.03.2019, la prețul de 1.269.730 de euro, cu posibilitatea achitării în rate.

S.C. Târnava S.A. a fost înființată în anul 1949, fiind printre cei mai vechi producători de cămăși din România. Privatizată în anul 1996, cu capital integral românesc, societatea are un capital social de 1.610.720,10 de lei, divizat în 5.369.067 de acțiuni, la o valoare nominală de 0,3 lei, tranzacționabile pe sistemul alternativ de tranzacționare al Bursei de Valori București.

La finalului anului 2018, pachetul majoritar de 69,6809% era deținut de mai mulți acționari, iar pachetul minoritar era deținut de Mânzu-Hâncu Cristina-Cecilia (în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și Director General) și de Mânzu-Hâncu Nicoleta-Dana, cu 15,1595% fiecare.

După ultimele raportări financiare, societatea a încheiat primul semestru al anului 2018 cu o cifră de afaceri de 2.609.928 de lei, venituri totale de 2.736.236 de lei, cheltuieli totale de 3.162.722 de lei și 114 angajați.

Cumpărătorul activelor enumerate este organizația nonprofit Misiunea. Potrivit propriei sale pagini de Internet, ea a luat ființă în anul 1987, iar misionarii săi sunt prezenți în Mexic, Nicaragua și România, unde au creat programe de îngrijire a copiilor abuzați sau abandonați, orfelinate, școli elementare, un colegiu biblic și 19 biserici.