Proiectul „Mainstream Sighișoara”, reluat parțial

Criza sanitară ne-a pus pe toți la încercare și pare că efectele generate în societate de noul coronavirus vor fi de durată, unele chiar ireversibile. Asta nu înseamnă, însă, că omenirea trebuie să stea în loc, ci tocmai că noi, oamenii, avem obligația de a ne schimba comportamentul în raport cu mediul în care trăim, îmbunătățindu-ne relația cu natura, colectivitatea și semenii.

Instituirea stării de urgență a dus la încetinirea sau suspendarea unor activități și proiecte, cum este cazul proiectului strategic Mainstream Sighișoara – Investiție Europeană pentru incluziunea socială, care ar fi trebuit finalizat în iulie 2020.

După o pauză ce a acoperit lunile aprilie, mai și iunie, cei 4 co-parteneri s-au reunit, pentru a-și duce la îndeplinire sarcinile asumate în acest proiect dedicat zonelor marginale ale orașului în care există populație aparținând minorității rome.

Activitățile au fost reluate parțial, cu respectarea recomandărilor ce privesc conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii infecțiilor.

Proiectul are un buget total de 12.635.894,86 de lei, fiind co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, și a început a fi implementat în august 2017, pe o perioadă de 36 de luni.

Cu implicarea Fundației Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) Cluj, a Municipiului Sighișoara, a Fundației „Veritas” Sighișoara și a Școlii Gimnaziale „Miron Neagu” Sighișoara, el se adresează unui număr de 600 de persoane vulnerabile din zonele Parângului, Viilor, Ștefan cel Mare, Goldberich, Caraiman, Rora, Dumbravei și Plopilor.

Obiectivul său general îl constituie promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale și sociale, eliberare acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare.

Rezultatele cumulate sub formă de propuneri se vor regăsi în viitoarea Strategie Locală Antidiscriminare, ca parte a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sighișoara, document ce urmează a fi adoptat de Consiliul local al Municipiului Sighișoara.