Proiectul „Mainstream Sighișora – investiție europeană pentru incluziunea socială”, la final

Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (în calitate de Partener 1), în asociere cu Municipiul Sighișoara (în calitate de Partener 2), Fundația Veritas Sighișoara (în calitate de Partener 3) și Școala Gimnazială Miron Neagu Sighișoara (în calitate de Partener 4), anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Mainstream Sighișoara – investiție europeană pentru incluziunea socială” (Cod SMIS 102559), contract POCU/18/4/1/102559, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 37 de luni, începând din august 2017, și a avut ca obiectiv general promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale și sociale, eliberare acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare pentru persoanele din zona periurbană a Sighișoarei, în care există populație aparținând minorității rome.

La finalul perioadei de implementare enumerăm o serie dintre cele mai semnificative rezultate realizate de fiecare partener în parte:

Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi a selectat și introdus în grupul țintă 311 persoane ce au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională. Au fost mediate pe piața muncii 195 de persoane, din care 80 de persoane au fost sprijinite în procesul de obținere a unui loc de muncă. Au beneficiat de calificare profesională 181 de persoane, care au obținut un certificat recunoscut național. În cadrul componentei antreprenoriale, 6 afaceri au fost susținute printr-o subvenție în valoare de 25.000 de euro fiecare.

Municipiul Sighișoara a oferit servicii sociale și socio-medicale, în vederea ameliorării problemelor identificate, pentru un număr de 500 de persoane. În domeniul actelor au fost sprijiniți 53 de beneficiari pentru obținerea cărților de identitate, au fost eliberate 8 dispoziții de acordare a drepturilor de asistență socială (ajutoare sociale, alocații suplimentare, ajutoare de deces), 24 de certificate de căsătorie și 203 certificate de naștere (pentru înlocuirea celor pierdute sau deteriorate). Totodată, au fost îmbunătățite condițiile de locuit pentru 64 de familii din blocul de pe Str. Dumbravei, nr. 2, reabilitat prin proiect.

Fundația Veritas a oferit servicii socio-medicale unui număr de 102 beneficiari: preșcolari, școlari și adolescenți proveniți din familii defavorizate, dezorganizate, private de posibilități materiale și financiare și care locuiesc în condiții nepotrivite pentru educație și asigurarea unor standarde de viață firești într-o societate civilizată. Principalele activități desfășurate au fost instructiv-educative, de educație moral-creștină, consiliere psihologică, consiliere juridică și socială, recreative și de socializare, asistență medicală și cantină socială.

Școala Gimnazială Miron Neagu a oferit sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie – învățământ preșcolar – pentru 42 de copii cu care s-au desfășurat activități adaptate nevoilor și nivelului, în scopul stimulării dezvoltării imaginii de sine și a pregătirii pentru învățământul de masă. În același timp, s-a acordat sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin programe de tip Școală după Școală, pentru un număr de 90 de copii din învățământul primar. Activitățile zilnice au constat în asigurarea unor programe pentru formarea deprinderilor de igienă și luarea mesei, de jocuri și activități de dezvoltare a aptitudinilor individuale, precum și efectuarea temelor.

În cei 3 ani de proiect s-a desfășurat o campanie de informare și conștientizare în domeniul combaterii discriminării „Spun Nu discriminării!”, care a avut ca rezultat: 1 strategie locală privind eliminarea tuturor formelor de discriminare, 1 film cu 10 cazuri de succes realizat și diseminat în mass-media locală, județeană și națională, 4 dezbateri locale cu beneficiarii pe tematici de interes, 30 de articole de presă, 1 spot radio, 2 flash mob-uri cu mesaje de sensibilizare a publicului privind discriminarea.

Bugetul total al proiectului ”Mainstream Sighișoara – investiție europeană pentru incluziunea socială” a fost 12.635.894,86 lei, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului a fost în valoare de 66.496,27 lei.

Datele finale ale cheltuielilor efectiv realizate vor fi prezentate după depunerea rapoartelor tehnice și financiare finale.