Proiectul strategic ”Mainstream Sighișoara”, la câteva luni înainte de finalul implementării

Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) Cluj (în calitate de Partener 1), în asociere cu Municipiul Sighișoara (în calitate de Partener 2), Fundația Veritas Sighișoara (în calitate de Partener 3) și Școala Gimnazială Miron Neagu Sighișoara (în calitate de Partener 4) implementează, începând din luna August 2017, proiectul strategic cu titlul ”Mainstream Sighișoara – investiție europeană pentru incluziunea socială” (Cod SMIS 102559), contract POCU/18/4/1/102559, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 20201.

Obiectivul general al proiectului este promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale și sociale, eliberare acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare pentru persoanele din zonele marginale ale Sighișoarei, în care există populație aparținând minorității rome.

În cadrul activității de ocupare derulată de Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, în cursul lunii noiembrie 2019 au fost demarate alte două cursuri de calificare: unul de bucătar (de 720 de ore, cu 11 participanți) și unul de agent de securitate (de 360 de ore, cu 14 participanți). Cu acest nou curs de bucătar numărul total al persoanelor ce au beneficiat în cadrul proiectului de un curs de calificare de nivel 3, de 720 de ore, se ridică la 41, așa cum a fost prevăzut în cererea de finanțare, fiind astfel ultimul curs de acest nivel finanțat prin proiect. În luna decembrie, la cererea persoanelor din grupul țintă, s-a mai început un curs, de lucrător în alimentație (de 360 de ore și cu 14 cursanți). Toate cele 3 cursuri se vor încheia în prima parte a anului 2020, când vor fi organizate examenele finale, iar cei care vor reuși la acest examen vor primi certificat de calificare și subvenția legată de curs.

Agenții de ocupare, în cursul lunilor septembrie, octombrie și noiembrie, continuând oferirea serviciilor de mediere a locurilor de muncă, au consiliat 33 de persoane din grupul țintă, dintre care 10 și-au găsit un loc de muncă cu contract individual încheiat.

După ce în perioada anterioară au fost înregistrate cele 6 firme ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru a fi finanțate și au fost semnate cele 6 contracte de subvenție în valoare de echivalentul în LEI a 25.000 EUR fiecare, în cursul lunii octombrie 2019 ele au primit 75% din finanțare. Astfel, sub monitorizarea mentorilor de antreprenoriat, prin derularea unor proceduri de achiziție publică, au putut achiziționa echipamentele și materialele necesare activității lor sau, după caz, au putut semna contractele de închiriere pentru spațiile unde își vor desfășura activitatea. În general, a fost o perioadă de pregătire pentru lansarea activităților generatoare de venituri, în care au fost create și primele locuri de muncă. Este de așteptat ca, începând din ianuarie 2020, pe rând, fiecare afacere să înceapă activitatea propriu zisă și să încaseze primele venituri. Cele 6 proiecte selectate, precum și persoanele care au realizat planurile de afaceri sunt următoarele:

  1. Comerț – bufet expres „SALATA ZURLIE”, inițiat de Stupariu Laurențiu Marian;
  2. Servicii – studio foto, inițiat de Hermann Nicolae Bogdan;
  3. Servicii – înfrumusețare, inițiat de Ianko Georgeta;
  4. Servicii – street food (clătitărie), inițiat de Horvat Tünde-Eva;
  5. Servicii – lucrări de instalații sanitare de încălzire, inițiat de Boldizsar Petru;
  6. Servicii – organizare de evenimente pentru copii, inițiat de Laszlo Vilmos Cristian.

În ce privește activitatea Primăriei Municipiului Sighișoara, în ultimul trimestru al anului 2019 s-au întocmit fișe de lucru pentru 142 de beneficiari, prin intermediul cărora au fost informați asupra activităților antidiscriminare, au primit consiliere și sprijin în vederea soluționării problemelor identificate. Un număr de 119 beneficiari ai unui serviciu în cadrul proiectului au fost înscriși pentru al doilea serviciu, urmând ca, în perioada următoare, să se intervină pentru identificarea și soluționarea problemelor. Totodată, au fost refăcute 27 de certificate de naștere și 2 certificate de căsătorie și au fost emise 8 cărți de identitate. Pentru aceste rezultate responsabilii din proiect s-au deplasat săptămânal în teren, au efectuat vizite la domiciliul beneficiarilor și au oferit consiliere.

La sediul Fundației Veritas, în același interval de timp, s-au organizat următoarele activități subscrise campaniei antidiscriminare: Sărbătorirea persoanelor vârstnice (în 03.10.2019), sărbătoare ce a prilejuit promovarea proiectului în rândul seniorilor și invitarea lor la preluarea rolului de bunici în cadrul serviciului nostru. Apoi, copiii au urmărit, împreună cu experții, două filme care au abordat exersarea capacității de integrare și acceptare a celor diferiți de noi. La mijlocul lunii octombrie, copiii născuți în lunile de toamnă au avut ocazia să se bucure de daruri și surprize pregătite special pentru ei.

La sfârșitul lunii, copiii au avut prilejul să interacționeze cu 2 studenți din Anglia, care le-au prezentat un Power Point despre sistemul de învățământ din țara lor.

La început de noiembrie, echipa de experți a organizat pentru copii, pentru seniorii din program și pentru persoanele cu nevoi asistate de noi mult așteptata ”Zi a recoltei”, prilej de degustare a bunătăților pregătite de bunici și de încântare adusă de programul artistic pregătit de copii. Tot în luna noiembrie, experții au pregătit pentru copii un film terapeutic – ”Little Stuart, șoricelul familiei” și o activitate pe tema ”Iosif și frații săi – Reîntâlnirea cu aceștia”, care a urmărit capacitatea de a face față discriminărilor de orice fel și capacitatea de a ierta.

Echipa din Școala Gimnazială Miron Neagu a reluat activitatea în cadrul celui de-al treilea an de derulare a proiectului, în octombrie 2019. În această perioadă s-a desfășurat activitate didactică pentru efectuarea temelor cu toți beneficiarii proiectului, activitate de însușire a deprinderilor de igienă personală, activitate de servire a mesei în regim de catering constând în felul I, felul II, fruct și activitate de odihnă pentru preșcolari.

În perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020 au fost întocmite listele pentru acordarea subvențiilor celor 132 de beneficiari pentru al doilea an de derulare al proiectului. Valoarea subvențiilor a fost stabilită pentru fiecare beneficiar în urma analizei îndeplinirii celor cinci criterii de acordare, respectiv prezența la activitățile proiectului, obținerea de rezultate școlare îmbunătățite, număr diminuat de absențe nemotivate la școală, număr de corigențe la sfârșitul anului școlar și promovare la sfârșitul anului școlar.

În perioada octombrie – noiembrie s-au administrat testele inițiale, au fost evaluate și au fost completate parțial fișele de monitorizare a progresului. În lunile decembrie – ianuarie au fost elaborate planurile de intervenție personalizate pe baza rezultatelor obținute la testele inițiale.

De asemenea, în această perioadă se completează grupul țintă al școlii cu 20 de beneficiari noi, deoarece elevii din clasa a IV-a au absolvit clasele primare și au intrat în învățământul gimnazial, astfel că nu mai fac parte dintre beneficiarii activităților educative și antidiscriminare desfășurate de școală.

În cadrul campaniei antidiscriminare s-a participat, în 28.11.2019, la o întâlnire la Primăria Sighișoara, cu prilejul Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități. De asemenea, au fost desfășurate activități care promovează valori precum respectul, responsabilitatea, curajul, încrederea, corectitudinea și onestitatea.

Bugetul local al proiectului ”Mainstream Sighișoara – investiție europeană pentru incluziunea socială” este de 12.635.894,86 de lei, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este în valoare de 66.496,27 de lei. Proiectul se implementează în Municipiul Sighișoara, județul Mureș, pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul August 2017 – Iulie 2020.

Proiectul se adresează unui număr de 600 de persoane vulnerabile din municipiul Sighișoara, localizate în 8 zone urbane marginalizate (ZUM) denumite: ZUM 1 (Strada Parângului); ZUM 2 (Strada Viilor), ZUM 3 (Strada Ștefan cel Mare); ZUM 4 (Strada Goldberich); ZUM 5 (Strada Caraiman); ZUM 6 (Strada Rora); ZUM 7 (Strada Dumbravei); ZUM 8 (Strada Plopilor).

Comunicat de presă