Proiectul strategic ”Mainstream Sighișoara”, la jumătate de drum

Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) Cluj (în calitate de Partener 1), în asociere cu Municipiul Sighișoara (în calitate de Partener 2), Fundația Veritas Sighișoara (în calitate de Partener 3) și Școala Gimnazială Miron Neagu Sighișoara (în calitate de Partener 4) implementează, începând din August 2017 și până în Iulie 2020, proiectul strategic cu titlul ”Mainstream Sighișoara – investiție europeană pentru incluziunea socială” (Cod SMIS 102559), contract POCU/18/4/1/102559, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 20201.

Obiectivul general al proiectului este promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale și sociale, eliberare acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare pentru persoanele din zona periurbană a Sighișoarei, în care există populație aparținând minorității rome.

În cadrul componentelor de ocupare și antreprenoriat realizate de către Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR), după identificarea nevoii de calificare a persoanelor și a cererii forței de muncă pe piața locală, au fost selectate și incluse în grupul țintă 218 de persoane adulte, din care 192 au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională. Cursurile de formare profesională pentru persoanele inactive au început din luna Mai a anului 2018, fiind organizate până acum Curs de bucătar (cu o durată de 6 luni, 14 participanți și 12 absolvenți), Curs de lucrător în comerț (cu o durată de 3 luni, 14 participanți și 14 absolvenți), Curs de manichiurist-pedichiurist (cu o durată de 3 luni, 14 participanți și 14 absolvenți), Curs de lucrător în comerț (cu o durată de 3 luni, 14 participanți și 12 absolvenți), Curs de bucătar (cu o durată de 6 luni – încă în desfășurare, 18 participanți) și Curs de manichiurist-pedichiurist (cu o durată de 3 luni – încă în desfășurare, 15 participanți).

Au fost colectate informații relevante privind agenții economici din Sighișoara, fiind semnate acorduri de colaborare cu potențiali angajatori locali. Derularea activităților de mediere pe piața muncii a avut drept rezultat sprijinirea procesului de angajare a 22 de persoane din grupul țintă.

În cadrul componentei antreprenoriat au fost identificate 160 de persoane interesate de acest domeniu, din care 121 au beneficiat de informare și consiliere în pornirea unei afaceri proprii și realizarea unui plan de afacere, participând la un curs de instruire în dezvoltare antreprenorială de 3 zile (au fost organizate 4 serii de astfel de cursuri, cu 30 de participanți fiecare). Dintre aceste persoane, un număr de 50 au întocmit, cu sprijinul celor 3 mentori de dezvoltare antreprenorială, un plan de afaceri pentru propria idee de afacere. În urma unei proceduri de selecție, ce a presupus inclusiv prezentarea afacerii în fața unui juriu format din 3 experți, din cele 25 de planuri de afaceri înscrise în competiție au fost selectate 5 care urmează să beneficieze fiecare de o subvenție de 25.000 de euro.

Municipiul Sighișoara a continuat, în domeniul serviciilor socio-medicale, procesul de identificare și de selecție a beneficiarilor, precum și realizarea de anchete sociale, în vederea elaborării planurilor de intervenție personalizate și efectuării de activități pentru ameliorarea problemelor identificate. Până în prezent au fost selectați 563 de potențiali beneficiari.

În domeniul actelor au fost sprijiniți aproximativ 21 beneficiari pentru obținerea cărților de identitate, au fost eliberate 8 dispoziții de acordare a drepturilor de asistență socială (ajutoare sociale, alocații suplimentare și ajutoare de deces), un număr de 14 beneficiari au fost îndrumați spre Direcția de Asistență Socială Sighișoara, în vederea obținerii acestor drepuri, și au fost eliberate 16 certificate de căsătorie și 130 de certificate de naștere (pentru înlocuirea celor pierdute sau deteriorate).

Fundația Veritas Sighișoara oferă, în cadrul Centrului de Zi, servicii socio-medicale unui număr de 116 copii (19 preșcolari, 63 școlari și 34 adolescenți) proveniți din familii defavorizate, dezorganizate, private de posibilități materiale și financiare și care locuiesc în condiții nepotrivite pentru educație și asigurarea unor standarde de viață firești într-o societate civilizată.

Acțiunile fundației se concentrează pe activități instructiv-educative (efectuarea temelor, sprijin pentru recuperearea materiilor, dezvoltarea abilităților de comunicare, încurajarea logicii matematice, educație muzicală, cunoașterea mediului), educație moral-creștină, consiliere psihologică (dezvoltare personală, îmbunătățire a stimei de sine, autocunoaștere), consiliere juridică și socială, activități recreative și de socializare (film, teatru, excursii, tabere, jocuri, competiții sportive), asistență medicală și cantină socială. Activitățile educative cuprind o componentă antidiscriminare cu teme adaptate pe categorii de vârstă, precum și proiecte desfășurate în colaborare cu mai multe școli sighișorene.

Școala Gimnazială Miron Neagu Sighișoara are sarcini și atribuții privind creșterea accesului și participării la educația timpurie pentru 42 de copii, dar și sarcini și atribuții privind reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe de tip Școală după Școală pentru 90 de copii. Grupul țintă a fost completat cu încă 16 beneficiari, din care 10 sunt preșcolari și 6 școlari.

În acest sens, sunt organizate activități de educație formală și non-formală adaptate nevoilor și nivelului copiilor cu vârsta preșcolară, al căror scop este stimularea dezvoltării imaginii de sine și pregătirea pentru învățământul de masă, dar și activități de consiliere educațională și motivațională, activități de aprofundare a materiei și a deprinderilor personale, exerciții de vocabular și conversație de bază în limba engleză și ateliere de traduceri, al căror scop este prevenirea abandonului școlar. Elevilor li se oferă sprijin pentru îmbunătățirea performanțelor școlare, recuperare, eliminarea lacunelor și remedierea dificultăților de învățare.

20% din program este destinat activității antidiscriminare, în care se promovează valori ca respect, comunicare, spirit de echipă, încredere, înțelegere, cooperare, compasiune, libertate, onestitate, responsabilitate și toleranță față de semeni și empatie. Jocurile și poveștile prezentate au avut ca scop crearea unor medii de învățare accesibile și primitoare care să reflecte și să celebreze diversitatea etnică și culturală, astfel încât fiecare copil să aibă șansa de a se dezvolta la potențialul maxim. La sfârșit, beneficiarii vor avea capacitatea de a-și dezvolta abilitățile de comunicare în echipă, de a se cunoaște mai bine la nivel personal și interpersonal, de a-și dezvolta abilitățile de prezentare și autocunoaștere.

În anul școlar 2018-2019, al doilea an de implementare a proiectului, au fost acordate subvenții pentru anul școlar 2017-2018 în cuantum de maximum 1.700 de lei/an. Potrivit metodologiei, criteriile sunt evaluarea prezenței la activitățile proiectului, interpretarea rezultatelor școlare obținute pe perioada acordăii subvenției, evaluarea situației absențelor, corigențelor și situațiilor de repetenție.

Pe toată perioada de derulare a proiectului, beneficiarii au primit, zilnic, o masă caldă, în regim de catering.

Bugetul local al proiectului ”Mainstream Sighișoara – investiție europeană pentru incluziunea socială” este de 12.635.894,86 de lei, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este de 66.496,27 de lei.

Proiectul se adresează unui număr de 600 de persoane vulnerabile din Municipiul Sighișoara, localizate în 8 zone urbane marginalizate (ZUM) denumite: ZUM 1 (Strada Parângului), ZUM 2 (Strada Viilor), ZUM 3 (Strada Ștefan cel Mare), ZUM 4 (Strada Goldberich), ZUM 5 (Strada Caraiman), ZUM 6 (Strada Rora), ZUM 7 (Strada Dumbravei) și ZUM 8 (Strada Plopilor).