Propunere PSD: Sighișoara, stațiune turistică de interes național

Cu toate că Sighișoara beneficiază de recunoaștere internațională, încă din 1999, odată cu introducerea centrului ei istoric în lista patrimoniului UNESCO, consilierul local Mihai Marcel Șoneriu consideră că orașul nostru ar trebui să devină stațiune turistică de interes național. Propunerea demarării procedurii de atestare a fost înaintată, în numele grupului de consilieri ai PSD, pe finalul ședinței ordinare a Consiliului local din 28 Februarie 2019.

În acești 20 de ani de recunoaștere internațională a singurului oraș din România nu s-a făcut aproape nimic pentru conservarea și protejarea patrimoniului unic, autenticitatea centrului istoric fiind știrbită ireversibil de intervențiile neautorizate, de ruinarea zidului cetății, de traficul auto sufocant și de tărăgănarea lucrărilor de restaurare.

Realitatea nu-i împiedică, însă, pe unii aleși ai PSD să aibă asemenea aspirații inutile, sub pretextul că atestarea, citez, ”aduce un pic mai mulți turiști și crește mai mult valoarea noastră”.

Și totuși, ce spune legislația? Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 852/2008, pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, atestarea se face de către Ministerul Turismului, la propunerea autorităților locale, și se aprobă prin Hotărâre de Guvern.

Cererea trebuie să fie însoțită de monografia turistică a orașului (care trebuie să cuprindă consideraţii generale privind poziţia geografică, infrastructura, cadrul natural, cadrul socioeconomic, probleme de mediu şi factori naturali de risc, analiza potenţialului turistic în funcţie de tipul staţiunii turistice: factorii naturali de cură, bioclimatul zonei, domeniul schiabil, nivelul actual de valorificare din punct de vedere turistic: structuri de primire turistice şi de agrement, informaţii privind circulaţia turistică), de documentații privind amenajarea teritoriului și urbanismul, avizate și aprobate conform legii (planul urbanistic general și regulamentul aferent acestuia, respectiv planul urbanistic zonal și regulamentul local aferent acestuia), și de studii și documente care să argumenteze atestarea stațiunii turistice și a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune.

După cum bine știm deja, nu avem strategie în turism, nu avem monografie turistică și nu avem plan urbanistic general actualizat. Avem, în schimb, un regulament UNESCO și o legislație ce nu se respectă deloc sau se respectă ocazional.