Rețeaua de canalizare menajeră din Hetiur, în faza de Proiect Tehnic

Municipalitatea a făcut încă un pas important spre realizarea acestui proiect înțepenit în vechile mandate, aprobând indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul „Rețea de canalizare menajeră în Municipiul Sighișoara – Sat Hetiur” – faza Proiect Tehnic.

Investiția se ridică la 12.125.388,77 de lei cu TVA inclus, fiind făcută prin Planul Național de Dezvoltare Locală. Pimăria va asigura cheltuielile pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanță, avize/acorduri/autorizații, proceduri de achiziții ș.a., în sumă de 526.976,23 de lei cu TVA.