Sighișoara, parte activă din Asociația Municipiilor din România

Asociația Municipiilor din România (AMR) este organizația nonguvernamentală ce reprezintă interesele membrilor săi pe plan intern şi internațional, stimulează şi sprijină iniţiativele şi acţiunile municipiilor, oferă consultanță și susţine eforturile acestora în demersul general de aliniere la standardele europene. Încă din 1990, Sighișoara este membră a acestei organizații, însă acum a devenit și parte activă, Primarul municipiului nostru, Ioan Iulian Sîrbu, fiind ales ca membru în Comitetul Director (CD).

În cadrul primei reuniuni, ce a avut loc pe 21 decembrie 2020, membrii CD au solicitat o nouă reorganizare administrativ teritorială, legiferarea zonelor metropolitane, continuarea procesului de descentralizare, digitalizarea și interconectarea bazelor de date central-local.

În deschiderea ședinței, președintele AMR, Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca, a prezentat acțiunile întreprinse cu succes de către AMR în perioada 2017-2020 (Legea administrației publice locale, Codul administrativ, Legea salarizării nr. 153/2017, Modificarea art. 32 din Legea 273 / 2006, astfel încât cota de 65% din IV ce revine municipiilor a fost cuprinsă în Legea finanțelor publice locale) și a sintetizat prioritățile AMR pentru mandatul 2020-2024.

Printre proiectele AMR amintim de:

  • „Dezvoltare Durabilă în centrele de educare și rețelele actorilor locali interesati, prin conceptul de dezvoltare a educației și creștere a conștientizării (DEAR)”, finanțat prin Programul Actori Non-Guvernamentali și Autorități Locale pentru Dezvoltare;
  • Agenda locală 21 (AL 21), realizat cu sprijinul financiar al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, al Programului Capacity 21, al Departamentului pentru Dezvoltare Internațională (DFID) și cu expertiza tehnică a Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD) și WS Atkins Ltd din Marea Britanie în anul 2002, extins în mai multe etape la nivelul membrilor AMR și aflat în diferite stadii de implementare;
  • „Politici publice locale – un element fundamental pentru creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale”, cofinanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă.