Studiu de caz în proiectul strategic ”Mainstream Sighișoara – Investiție europeană pentru incluziunea socială”

În municipiul nostru se implementează, în perioada August 2017 – Iulie 2020, proiectul strategic ”Mainstream Sighișoara – Investiție europeană pentru incluziunea socială”, în care parteneri sunt Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) Cluj, Municipiul Sighișoara, Fundația ”Veritas” Sighișoara și Școala Gimnazială ”Miron Neagu” Sighișoara.

Este vorba de o colaborare interinstituțională și de o echipă multidisciplinară având ca obiectiv general promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale și sociale, eliberare acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare pentru 600 de locuitori din zonele mărginașe în care există populație aparținând minorității rome.

Recomandările din proiect se vor regăsi în viitoarea Strategie de Dezvoltare Locală a Municipiului Sighișoara ce urmează a fi adoptată de Consiliul local. Primăria Sighișoara, ca autoritate executivă, are printre atribuții identificarea și selectarea beneficiarilor, realizarea de anchete sociale, acordarea de ajutoare sociale, de alocații suplimentare și de ajutoare de deces și eliberarea de documente.

Cum sunt parcurși acești pași spre incluziunea socială a persoanelor vulnerabile, ne explică doamna Alina Drăgan, asistent social, prin prezentarea unui studiu de caz: ”Lucrez în echipă cu expert local pe problemele romilor, cu mediator sanitar, cu experți în eliberarea de acte de proprietate și de identitate din cadrul SPCLEP Sighișoara. Ca asistent social, am identificat beneficiarii eligibili în funcție de criteriile de eligibilitate prevăzute în proiect: vârsta, zona din care fac parte, gradul de instruire școlară, situația școlară, gradul de pregătire profesională etc. De exemplu, în urma unei vizite la domiciliul unui beneficiar din grupul țintă, aflat într-o zonă mărginașă a municipiului, am cules informații despre componența familiei și membrii acesteia (identitatea părinților, identitatea copiilor și statutul lor). Familia este compusă din 2 părinți (mamă și tată, necăsătoriți și fără serviciu) și 9 copii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani. Toți membrii familiei locuiesc de 20 de ani în chirie, în aceeași gospodărie, având o singură cameră. Din cauza problemelor sociale, relațiile dintre ei sunt mai tensionate, mai puțin cele dintre frați, care se sprijină reciproc. Gospodăria are încălzire cu lemne și curent de la vecini, însă nu are apă curentă. Mama gătește în aceeași cameră, într-un spațiu care este mult prea mic. Copiii nu au un program de somn normal, iar igiena și siguranța sunt deficitare. Toți trăiesc de pe o zi pe alta din alocațiile copiilor și din alocația de susținere a familiei. Copiii lipsesc mult de la școală, iar cei cu vârste între 12 și 18 ani au abandonat școala și lucrează cu ziua, unde găsesc. Fiindcă certificatele de naștere ale copiilor erau deteriorate, i-am consiliat și i-am sprijinit, luând legătura cu experta din cadrul SPCLEP Sighișoara, care a rezolvat problema. Am continuat să monitorizez situația, prin vizite periodice la domiciliu, și i-am încurajat pe copii să meargă la școală, iar pe cei care au abandonat-o să se reînscrie în programul A Doua Șansă. În acest sens, am colaborat cu coordonatoarea Școlii Gimnaziale ”Miron Neagu”. Familia și copiii s-au simțit discriminați în comunitate, chiar marginalizați, fiindcă au o situație precară, sunt de etnie romă și provin dintr-o zonă defavorizată. După un chestionar cu întrebări legate de discriminare, relații interumane și relații cu diverse instituții publice, i-am încurajat, sprijinit și informat cu privire la campania antidiscriminare și la activitățile socio-medicale de care pot beneficia în cadrul acest proiect”.

Bugetul total al proiectului strategic ”Mainstream Sighișoara – Investiție europeană pentru incluziunea socială” este de 12.635.894,86 lei, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este de 66.496,27 lei.

Comunicat de presă