Un al doilea studiu de caz în proiectul strategic ”Mainstream Sighișoara – Investiție europeană pentru incluziunea socială”

Este vorba de un proiect care se implementează la nivelul Municipiului Sighișoara, în intervalul August 2017 – Iulie 2020, având ca obiective promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale și sociale, eliberare acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare pentru 600 de locuitori din zonele mărginașe în care există populație aparținând minorității rome.

Parteneri sunt Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) Cluj, Municipiul Sighișoara, Fundația ”Veritas” Sighișoara și Școala Gimnazială ”Miron Neagu” Sighișoara, iar bugetul total este de 12.635.894,86 de lei, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este de 66.496,27 de lei.

Primăria Sighișoara, ca autoritate executivă a Muncipiului, are ca sarcini identificarea și selectarea beneficiarilor, realizarea de anchete sociale, acordarea de ajutoare sociale, de alocații suplimentare și de ajutoare de deces, precum și eliberarea de documente. Cum sunt ele îndeplinite, explică doamna Steluța Gogica, expert local pe problemele romilor:

”La momentul efectuării vizitei la domiciliu, mai mulți membri ai familiei erau deja beneficiari ai activităților din Proiectul Mainstream Sighișoara, mai precis ai activităților de ocupare oferite de CRCR Cluj și ai serviciilor medico-sociale oferite de co-partenerul Veritas Sighișoara. La solicitarea lor, au fost întocmite documentele necesare înscrierii la serviciile oferite de Primăria Municipiului, pentru componentele acte și locuire.

Familia este compusă din părinți și 6 copii cu vârsta până în 18 ani, un fiu și o fiică cu vârsta peste 18 ani, proveniți dintr-o căsătorie anterioară a tatălui. Dintre aceștia din urmă, doar fiul mai locuiește în prezent cu familia, fiica locuind la altă adresă, într-o relație de concubinaj.

În timpul vizitei și a discuțiilor cu membrii familiei am constatat că familia locuiește într-o cameră aflată într-un imobil format din 4 camere și o bucătărie, cu contract de închiriere de la ATT Sighișoara. În celelalte camere locuiesc familii înrudite. Bucătăria este folosită la comun cu una dintre aceste familii, dar se gospodăresc separat. Imobilul se află într-o stare de degradare avansată, iar spațiul de locuit este insalubru și supraaglomerat. Gradul de curățenie din bucătărie este inadecvat. Curtea imobilului, care servește drept spațiu de joacă pentru copiii familiei și ai celorlalte familii ce locuiesc la adresă, este aglomerată cu utilaje vechi, care pot cauza accidentări. Contractul de închiriere a imobilului este expirat, iar familia are datorii la plata chiriei.

În ce privește educația, mama a absolvit 8 clase, iar tatăl 10 clase. Cei 4 copii cu vârstă școlară au abandonat școala la începutul anului școlar 2018-2019. Cei doi copii cu vârsta de grădiniță nu au frecventat niciodată grădinița, desi au fost înscriși. Fiul mai mare, care locuiește cu familia, a absolvit doar clasele primare.

Relațiile cu ceilalți locuitori ai imobilului sunt tensionate și au loc des conflicte, datorate în mare parte, după cum declară mama, supraaglomerării și a lipsurilor.

Membrii familiei declară că s-au simțit adesea discriminați din cauza familiei din care provin și spun că la școală copiii erau adesea discriminați și că acesta este motivul pentru care au abandonat școala.

Ambii părinți, precum și 4 dintre copii aveau certificatele de naștere deteriorate. Fiul de 16 ani și cel de 15 ani nu aveau cărți de identitate.

Familia a primit sprijin pentru refacerea certificatelor de naștere pentru 6 membri (părinții și 4 copii) și pentru eliberarea cărților de identitate pentru cei doi fii mai mari. Pentru rezolvarea acestei probleme am colaborat cu expertul pe acte de identitate din cadrul proiectului, care își desfășoară activitatea în cadrul SPCLEP Sighișoara.

Familia a fost monitorizată prin vizite la domiciliu, iar mama a fost consiliată în vederea înscrierii copiilor la școală. Astfel, doi dintre copiii cu vârstă școlară au fost înscriși în programul „A doua șansă”, iar ceilalți doi urmează să reînceapă cursurile normale în Septembrie, din clasa în care erau când au abandonat școala.

Copiii au fost și ei, la rândul lor, consiliați și am prelucrat cu ei chestionarul referitor la discriminare și la posibilele reacții în cazul în care s-ar afla într-o situație de discriminare.

În continuare, situația școlară a copiilor va fi monitorizată în colaborare cu coordonatorul activităților de la Școala Gimnazială Miron Neagu. De asemenea, se va păstra legătura cu părinții și cu agenții de ocupare în vederea motivării părinților pentru angajare și găsirea unui loc de muncă.

Părinții vor primi consiliere și sprijin în vederea înnorii contractului de închiriere. De asemenea, prin monitorizarea prin vizite la domiciliu, se urmărește și consilierea mamei în vederea unei mai bune întrețineri și igienizări a locuinței.

Recomandările din proiectul strategic ”Mainstream Sighișoara – Investiție europeană pentru incluziunea socială” se vor regăsi în viitoarea Strategie de Dezvoltare Locală a Municipiului Sighișoara, document ce urmează să fie adoptat de Consiliul local.