Undă verde pentru reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale și a celor publice

Consiliul local al Municipiului Sighișoara a adoptat, în 25 iunie, cu unanimitate de voturi, două proiecte multi-anuale pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice din municipiu, cu finanțare europeană, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, care vizează eficiența energetică în clădiri rezidențiale și publice.

Ambele proiecte au fost inițiate și promovate de consilierii locali ai Uniunii Independente pentru Sighișoara, care consideră că în acest mod se are în vedere dezvoltarea socio-economică, reducerea poluării, economisirea resurselor, îmbunătățirea calității vieții și îmbunătățirea aspectului urbanistic general, în contextul în care ținta europeană de eficiență energetică stabilită pentru statele membre este de 32,5%.

”Pe perioada iernii, mare parte din căldura unui apartament se pierde din cauza gradului redus de izolare termică, deşi locatarii o plătesc. De exemplu, un apartament cu 2 camere dintr-un bloc din România consumă de două ori mai multă energie termică decât un apartament din alte ţări europene. Acest lucru duce la facturi mari la întreţinere. Reabilitarea termică a blocurilor va reduce factura de întreţinere pe perioada iernii cu până la 40%. Pe timp de vară, locuinţele izolate asigură confortul termic fără cheltuieli suplimentare pentru aerul condiţionat. În plus, reabilitarea termică duce la dispariţia fenomenului de igrasie și presupune refacerea fațadelor clădirilor, unele dintre ele vizibil deteriorate și cu potențial risc de prăbușire. Avantajele comunităţii ca urmare a reabilitării termice sunt reducerea cheltuielilor cu combustibilii, crearea de noi locuri de muncă în domeniul construcţiilor, protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și schimbarea aspectului orașului. Chiar dacă s-au pierdut ani și oportunități, noi continuăm să luptăm pentru această schimbare importantă.”, spune Bogdan Burghelea, consilier local al UIPS.

Mai mult, potrivit Directivei Uniunii Europene nr. 27/2012, de la 1 ianuarie 2014 și până la 31 decembrie 2020 fiecare stat membru trebuia să facă anual economii de 1,5% din volumul vânzărilor anuale de energie către consumatorii finali.

După adoptarea celor două proiecte de către Consiliul local (autoritatea deliberativă), Primăria (autoritatea executivă) are obligația de a depune cererile de finanțare până cel târziu în 9 august 2020 (termenul limită).