Vom plăti mai mult pentru serviciile de salubritate

În 28.03.2019, la inițiativa Primăriei, noile tarife au fost supuse dezbaterii Consiliului local și aprobate cu majoritate simplă. Solicitarea de mărire a tarifelor practicate a fost înaintată municipalității de către operatorul de salubritate S.C. Schuster Ecosal S.R.L. și are ca fundament colectarea taxei reprezentând contribuția la Fondul pentru Mediu.

Tarifele actualizate, fără TVA, sunt următoarele:

 • Precolectat, colectat, transportat deșeuri municipale sortate de la persoane fizice, asociații de proprietari: 3,53 lei / persoană / lună (de la 2,25 lei)
 • Precolectat, colectat, transportat deșeuri municipale nesortate de la persoane fizice, asociații de proprietari: 5,18 lei / persoană / lună (de la 6,15 lei)
 • Precolectat, colectat, transportat deșeuri vegetale: 11,71 lei / pubelă de 240 l (de la 4,5 lei)
 • Precolectat, colectat, transportat deșeuri vegetale: 51,65 lei / container de 1,1 mc pentru asociații de proprietari (de la 18,40 lei)
 • Precolectat, colectat, transportat deșeuri voluminoase (mobilier): 45,95 lei / 4 mc și 39,82 lei / 7 mc (de la 21,50 lei)
 • Precolectat, colectat, transportat deșeuri din construcții (asimilate) și demolări: 20 de lei / tonă (neschimbat) și 80,99 lei / 4 mc, respectiv 74,58 lei / 7 mc (de la 34 lei)
 • Precolectat, colectat, transportat deșeuri municipale sortate de la agenți economici și instituții publice: 52,43 lei / mc (de la 33,50 lei)
 • Precolectat, colectat, transportat deșeuri municipale nesortate de la agenți economici și instituții publice: 88,31 lei / mc (de la 63,50 lei)
 • Precolectat, colectat, transportat deșeuri municipale nesortate abandonate: 88,31 lei / mc (de la 65,50 lei)
 • Măturat manual carosabil + trotuare: 35,36 lei / 1000 mp (de la 44,61 lei)
 • Întreținere, curățire străzi: 9,73 lei / 1000 mp (de la 3,5 lei)
 • Precolectat, colectat, transportat deșeuri stradale – nisip la bordură: 132,83 lei / tonă (de la 69,50 lei)
 • Precolectat, colectat, transportat deșeuri stradale – deșeu stradal: 88,31 lei / mc (de la 69,50 lei)
 • Curățat rigolă manual: 353 lei / 1000 mp (de la 16 lei)
 • Curățat manual zăpadă și gheață: 60,80 lei / 1000 mp (de la 30 lei)
 • Curățat mecanic zăpadă și gheață cu utilaj cu lamă: 11,57 lei / 1000 mp (de la 2,70 lei)
 • Încărcat și transportat zăpadă și gheață: 28,10 lei / mc (de la 9 lei)
 • Împrăștiat mecanic materiale antiderapante pe străzi: sare – 19 lei / 1000 mp (neschimbat), sare + nisip – 31,01 lei / 1000 mp (de la 16 lei), clorură – 46 lei / 1000 mp (neschimbat)
 • Împrăștiat manual materiale antiderapante pe străzi: sare – 20,5 lei / 1000 mp (neschimbat), sare + nisip – 38,02 lei / 1000 mp (de la 17 lei), clorură – 51 lei / 1000 mp (neschimbat)
 • Combatere manuală a poleiului și a gheții pe trotuare cu soluție de clorură: 81,01 lei / 1000 mp (de la 43 lei)
 • Tarif staționare aferent activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț: 45,35 lei / oră (de la 22 lei)

Tot operatorul de salubritate a înștiințat asociațiile de proprietari că ”s-au amplasat / se vor amplasa la punctele de precolectare containere pentru colectare selectivă. Pentru deșeurile menajere se vor folosi, acolo unde sunt, containerele semiîngropate. Pentru precolectarea selectivă a deșeurilor se vor folosi:

 • Containerul galben – pentru plastic și metal
 • Containerul albastru – pentru hârtie și carton
 • Containerul verde – pentru sticlă

Acolo unde containerele semiîngropate lipsesc, se vor folosi containerele metalice existente în prezent.

Acolo unde, din lipsa spațiului, nu s-au putut amplasa containere pentru deșeurile selective, vă rugăm să folosiți containerele de precolectare selectivă de la punctele învecinate.

Nerespectarea regulilor pentru precolectarea selectivă se va sancționa contravențional de către organele abilitate.

Este important de reținut că operatorul de salubritate își rezervă dreptul de a nu ridica deșeurile amestecate din containerele de precolectare selectivă.”