Ziua Internațională a Copilului, marcată în proiectul ”Mainstream Sighișoara”

Ideea acestei zile i-a aparținut unui elev turc, fiind sărbătorită la nivel național pentru prima oară în 23 Aprilie 1920, cu ocazia dobândirii de către Turcia condusă de Kemal Atatürk a suveranității și independenței republicii. În anul 1949, Federația Democratică Internațională a Femeilor a dedicat-o protecției tuturor copiilor de pe mapamond.

Cu susținerea Uniunii Internaționale pentru Bunăstarea Copilului, ziua a fost sărbătorită pentru prima oară la nivel global în anul 1953. Un an mai târziu, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat ideea tânărului turc pe nume Rubab Mansoor, iar Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor UNICEF le-a recomandat statelor lumii să dispună marcarea acestei zile.

Mai multe state, printre care și România, o sărbătoresc în 1 Iunie. Altele au ales 20 Noiembrie. Oricum s-ar numi (Ziua Internațională a Copiilor, Ziua Universală a Copilului, Ziua Internațională a Drepturilor Copilului), ea este dedicată protecției copiilor, promovării bunăstării lor, conștientizării nevoilor zilnice pe care le au și sensibilizării adulților, în condițiile în care, în multe locuri de pe glob, ei sunt neglijați, abuzați, exploatați și discriminați.

UNICEF estima, în 2017, că România are o rată crescută a copiilor instituționalizați, de 5 ori mai mare decât media globală, principalele motive fiind familiile dezorganizate, problemele de sănătate, serviciile sociale inechitabile, dizabilitățile și sărăcia. Țara noastră, prin Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, s-a angajat să închidă peste 180 de astfel de instituții și să reintegreze o treime dintre copii în medii familiale.

Cu prilejul acestei zile, dedicată inocenței și purității, partenerii proiectului strategic ”Mainstream Sighișoara – investiție europeană pentru incluziunea socială” au organizat, împreună cu o parte dintre beneficiari, o întâlnire de lucru cu scopul dezbaterii nevoilor și problemelor de zi cu zi ale copiilor din zonele mărginașe ale orașului, în care există populație de etnie romă, conștientizării acestora și sensibilizării părinților cu privire la drepturile copiilor: dreptul la viață, dreptul la educație, dreptul la asistență medicală, dreptul la sănătate, dreptul la identitate, dreptul la joacă, dreptul la o viață de familie, dreptul la siguranță, dreptul de a nu fi discriminați și dreptul de a avea opinii ascultate.

Cei 4 parteneri cu atribuții distincte sunt Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR) Cluj Napoca, Municipiul Sighișoara, Fundația ”Veritas” Sighișoara și Școala Gimnazială ”Miron Neagu” Sighișoara.

Proiectul se implementează în perioada August 2017 – Iulie 2020, are o valoare totală de 12.635.894,86 lei și este co-finanțat din fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

În cele 36 de luni, obiectivul general îl constituie promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii medicale și sociale, eliberare acte de identitate și de proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare pentru 600 de persoane din cartierele mărginașe ale Sighișoarei în care trăiesc etnici romi: Strada Parângului, Strada Viilor, Strada Ștefan cel Mare, Strada Goldberich, Strada Caraiman, Cartierul Rora, Strada Dumbravei și Strada Plopilor.

Rezultatele muncii de echipă vor fi transpuse în Strategia Locală Antidiscriminare, ca parte a viitoarei Strategii de Dezvoltare Locală a Municipiului Sighișoara, document ce va fi adoptat de Consiliul local al Municipiului Sighișoara.

Comunicat de presă